Upozornění od danbar.cz

Nepřejeme si, aby z našich internetových stránek danbar.cz byl pro komerční účely kopírován text, přebírány části textů, kopírovány naše obrázky či kopírovány naše videa.

Texty, popisky, obrázky a videa můžete použít teprve po předchozím písemném souhlasu uděleném jednatelelem naší společnosti.

Zjistíme-li, že bez našeho povolení používáte výše zmíněné obchodní pomůcky, budeme toto řešit soudní cestou.
Stránka upozorneni byla naposledy aktuálizována 09.07.2016.